Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > Pro čtenáře > Nápověda > Nápověda úterý 22. srpna 2017  

[ Nabídka ]

                                                                      NÁPOVĚDA...


Zde vám, malým čtenářům, poskytneme několik rad a zodpovíme vaše dotazy...

Otázky

Odpovědi

Jak se stát čtenářem knihovny?

Do dětského oddělení naší knihovny se může přihlásit každý, komu je méně než 15 let. U paní knihovnice si vyzvednete přihlášku, vyplníte ji a dáte podepsat rodičům. Po zaplacení registračního poplatku vám bude vystavena čtenářská průkazka.

Kolik stojí registrace?

Děti do patnácti let platí 70,- Kč na jeden rok, tzn. když se přihlásíte například v září, máte zaplaceno až do září následujícího roku. Po roce je nutné registraci obnovit.

Je možné půjčovat si bez průkazky?

Každému čtenáři vystaví knihovna jeho vlastní průkazku, kterou při své návštěvě musí předložit. Pokud dojde k její ztrátě, pak za poplatek 20,- Kč bude vystavena nová. Svoji průkazku pro jistotu nikomu nepůjčujte.

Platí průkazka i v jiných knihovnách našeho města?

Vaše průkazka vystavená na centrálním pracovišti (U Knihovny 1173/II) platí i na pobočce Vajgar a opačně.

Kolik knih si lze půjčit?

Můžete si půjčit neomezené množství knížek a časopisů.

Jak dlouho můžete mít půjčené knihy doma?

Výpůjční doba knih a časopisů jsou 4 týdny. Pokud je nestihnete přečíst, požádejte o jejich prodloužení před koncem výpůjční doby. Prodlužování lze provést při osobní návštěvě knihovny, telefonicky na čísle 384 361 573 nebo on-line.

Co se stane, když nevrátíte knihy včas?

Pokud náhodou zapomenete vrátit knížky ve stanovené době, bude vám zaslána upomínka a při vracení knih vás požádáme o uhrazení sankčního poplatku - za první dva týdny prodlení 5,- Kč a za každý další započatý týden nárůst + 10,- Kč. Vidíte, že finanční postih vzrůstá a je proto dobře vracet nebo prodlužovat knihy a časopisy ve stanovené době.

Co se stane, když knihu poškodíte nebo ztratíte?

Na to, že vracíte nějakou knížku/časopis poškozenou, musíte upozornit paní knihovnici. Poničené dokumenty sami neopravujte. V každém případě vzniklou škodu uhradíte. Při ztrátě koupíte knihu/časopis novou nebo zaplatite původní cenu + manipulační poplatek (100,- Kč u knih; 10,- Kč u časopisů).

Co když je knížka, kterou si chcete půjčit, už půjčená?

Knížku si lze zamluvit u výpůjčního pultu osobně. Nebo si můžete udělat rezervaci na počítači sami (on-line katalog). Zprávu o tom, že je rezervovaná knížka již k dispozici, dostanete poštou, SMS či e-mailem.


[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty