Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > napoveda_dospele úterý 22. srpna 2017  

[ Nabídka ]

Nápověda aneb Často kladené dotazy

Podrobnou odpověď na většinu otázek najdete v Knihovním řádu.

Registrace uživatelů a čtenářské průkazy

- Jak se stát čtenářem Městské knihovny Jindřichův Hradec?

Stačí nás navštívit v knihovně a mít s sebou občanský průkaz, případně jiný doklad, kterým můžete doložit svou totožnost.
Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku, která musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.
Registrace v knihovně je zpoplatněna (viz. ceník ).

- Kdy a jak lze obnovit registraci?

Registrační poplatek (viz. ceník) knihovny platí na rok od data registrace. Platnost čtenářského průkazu si prodloužíte při osobní návštěvě knihovny.

- Platí čtenářský průkaz do všech oddělení?

Ano, čtenářský průkaz opravňuje svého nositele k půjčování dokumentů ve všech odděleních knihovny (včetně pobočky).

- Je možné půjčovat si na průkaz někoho jiného, z rodiny...?

Ne, čtenářský průkaz je nepřenosný. Majitel průkazu nese odpovědnost za jeho případné zneužití.

- Co dělat při ztrátě čtenářského průkazu?

Ztrátu je nutné nahlásit v knihovně, aby mohl být proveden záznam do databáze kvůli možnému zneužití tohoto průkazu. Nový čtenářský průkaz Vám vystavíme za poplatek (viz. ceník).

Vyhledávání a půjčování dokumentů

- Jak vyhledat v online-katalogu dokument?

V on-line katalogu lze vyhledávat dokumenty (knihy, časopisy, CD, atd.) z fondu knihovny. Vyhledávat můžete ve všech dokumentech (nastaveno jako výchozí) nebo pouze v knihách nebo v AV médiích (CD,MC) atd., záleží na Vašem výběru.

Hledaný termín zadejte do vyhledávacích polí (vyplnit lze jedno či více polí, vyplněním více polí budou vyhledané výsledky splňovat všechna kritéria): Autor (zadejte příjmení autora), Název (zadejte název titulu), Téma (dle klíčových slov, zadejte slovo pro oblast, která vás zajímá, např. etiketa, fotbalisté...), Libovolné pole (všechny záznamy vztahující se k zadanému termínu).

Kombinovaný dotaz slouží k zadávání složitějších dotazů s použitím logických operátorů typu "začíná", "rovno", "obsahuje" atd.

Pro zobrazení výsledků stiskněte tlačítko Hledej.

Tip: po zobrazení výsledků hledání lze zjistit momentální dostupnost vyhledaných dokumentů kliknutím na odkaz Zobraz jen dokumenty, které jsou nyní k dispozici (dole pod tabulkou s výsledky vyhledávání).

Pokud ve výsledcích vyhledávání kliknete na název dokumentu, zobrazí se Katalogizační lístek, jenž obsahuje základní údaje o dokumentu, lokaci exemplářů (informaci, kde se dokument nachází), v kolika výtiscích a zda je momentálně k dispozici.

Pokud Vámi požadovaný titul není k dispozici, můžete si jej rezervovat. Tlačítko Rezervuj se objeví pod tabulkou Lokace exemplářů. Po kliknutí budete přesměrováni do Vašeho čtenářského konta, kde rezervaci dokončíte.

Pokud má vyhledaný titul status Pouze prezenčně, pak si dokument můžete prostudovat pouze v prostorách knihovny.

- Co je čtenářské konto?

Ve čtenářském kontě najdete přehled svých aktuálních výpůjček, rezervací, vrácených knih apod. Můžete zde také prodloužit lhůty svých výpůjček či smazat požadavek na rezervaci, pokud již na knihu nechcete čekat. Pro vstup do kontna je třeba zadat číslo vaší průkazky a datum narození ve tvaru RRMMDD (rok, měsíc, den narození).

- Co znamená pojem absenční a prezenční výpůjčka?

Absenční výpůjčka: dokument (kniha, časopis, CD...) lze po zaevidování do výpůjčního protokolu zapůjčit mimo knihovnu.
Prezenční výpůjčka: dokument se půjčuje jen v prostorách knihovny.

- Platí se za výpůjčky?

Platí se pouze za registraci (pravidelný roční poplatek - viz. ceník ). Za samotné výpůjčky se už neplatí nic. Poplatek se hradí pouze v případě jednorázových výpůjček (pro neregistrované uživatele).

- Kolik knih si lze půjčit domů?

V případě, že čtenář dodržuje stanovenou výpůjční dobu, může si půjčit libovolný počet knih.

- Kolik CD si lze půjčit domů?

Čtenář si může půjčit nejvíce 10 zvukových nosičů.

- Proč není možné některá CD půjčit domů?

Nově zakoupené dokumenty má knihovna právo absenčně půjčovat až po uplynutí 9 měsíců ode dne vydání.
Podmínky pro půjčování zvukových záznamů v knihovnách

- Je možné půjčit si domů časopisy, denní tisk?

Časopisy půjčujeme domů, pouze poslední čísla zůstávají v knihovně. Denní tisk lze studovat pouze na místě.

- Na jak dlouho si lze půjčit knihy a ostatní dokumenty?

Základní výpůjční lhůta u knih, časopisů a zvukových dokumentů je 28 dní (výpůjční lhůtu si může čtenář prodloužit, pokud není dokument rezervován), u elektronických čteček 14 dní (bez možnosti prodloužení).

- Je nutné vždy vrátit všechny půjčené dokumenty najednou?

Ne, pokud nejsou Vámi půjčené dokumenty požadovány dalšími čtenáři, mohou Vám být výpůjčky prodlouženy, a to maximálně 2x. Pokud má čtenář dokumenty půjčené více než 100 dnů a nevrátí je, nebude mu žádný jiný dokument zapůjčen.

- Jak prodloužit výpůjčky? Proč některé výpůjčky nelze prodloužit?

Vypůjčené dokumenty si můžete prodloužit on-line prostřednictvím svého čtenářského konta, e-mailem, osobně u výpůjčních pultů či telefonicky (384 361 573).

Výpůjčky neprodloužíte v případech kdy:

  • bylo dosaženo maximální výpůjční lhůty
  • titul si rezervoval další čtenář
  • vypršela doba platnosti vašeho průkazu
  • jedná-li se o dokumenty půjčené prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (výpůjční lhůta těchto dokumentů je pevně stanovena).

- Jak si půjčit čtečku elektronických knih?

Čtečky elektronických knih si mohou půjčovat pouze registrovaní čtenáři starší 18 let s platnou registrací nejméně 1 rok. Při výpůjčce skládá čtenář kauci, která mu bude vrácena při návratu čtečky. Výpůjční lhůta je 14 dnů bez možnosti prodloužení; při pozdním návratu zaplatí čtenář poplatek z prodlení dle platného ceníku . Další informace naleznete v Pravidlech používání čteček elektronických knih.
V případě, že jsou čtečky aktuálně půjčené, doporučujeme zadat rezervaci.

Rezervace

- Jak rezervovat půjčený dokument?

Pokud jsou všechny exempláře vámi požadovaného titulu půjčené, je možné si ho zarezervovat. Rezervaci titulu můžete provést prostřednictvím on-line katalogu, osobně u výpůjčních pultů, telefonicky (384 361 573) či e-mailem.

Video návod "Jak rezervovat dokument prostřednictvím on-line katalogu" (avi)

- Jak dlouhá je úložní doba rezervace?

Úložní doba je 1 týden, po jejím uplynutí čtenáři zaniká právo na přednostní výpůjčku (rezervaci).

- Platí se za rezervaci?

Za odeslání oznámení o připravené rezervaci poštou si knihovna účtuje poplatek dle ceníku, odeslání upozornění pomocí SMS, e-mailu je zdarma.

- Jak zrušit rezervaci?

Rezervaci je možné zrušit prostřednictvím svého čtenářského konta nebo s pomocí pracovníků knihovny u výpůjčních pultů, telefonicky či e-mailem.

Meziknihovní výpůjční služba

- Lze objednat knihy z jiné knihovny?

Ano, prostřednictvím meziknihovních služeb je možné objednat knihy z jiné knihovny, ale pouze takové, které nemáme ve fondu. Dokumenty, které máme, ale jsou aktuálně půjčené, objednat nelze.

- Platí se za MVS?

MVS zprostředkováváme zdarma. Žadatel je povinen uhradit pouze poštovné (viz. ceník ).

Další služby

- Je nutná registrace pro užívání internetu?

Chcete-li využívat internet v knihovně, nemusíte být registrovaným čtenářem. Internet je u nás přístupný široké veřejnosti (viz. Pravidla pro užívání počítačů a veřejného internetu).

- Poskytuje knihovna reprografické služby?

Ano, knihovna poskytuje reprografické služby, a to při respektování autorského zákona č. 121/2000 Sb. a požadavků ochrany fondu knihovny. Tyto služby jsou poskytovány za úhradu dle platného ceníku.

- Má knihovna zájem o starší tituly, knihy z pozůstalosti?

Z důvodu nedostatku místa a vzhledem k tomu, že se asi jedná o starší tituly, o které už čtenáři neprojevují zájem, tyto knihy většinou nepřijímáme. V podobných případech žádáme dárce, aby nám nejdříve zaslali seznam nabízených knih (název, autor, rok vydání), z něhož si vybereme tituly, o které máme zájem. Můžete se ještě zkusit obrátit na antikvariáty.

Poplatky

- Poplatek z prodlení se platí za každý půjčený dokument?

Ne, poplatek z prodlení se platí za překročení výpůjční lhůty bez ohledu na počet půjčených dokumentů. Výjimkou je hudební oddělení, kde zaplatíte poplatek z prodlení za každý půjčený zvukový dokument. (viz. ceník )

- Co dělat při ztrátě vypůjčeného dokumentu?

Budeme požadovat zakoupení stejného dokumentu. Pokud se Vám nepodaří titul obstarat, požadujeme náhradu ve výši ceny dokumentu + manipulační poplatek (viz. ceník ).

Fond knihovny

- Co vše lze v knihovně najít?

Průvodce po knihovně aneb Kde najít...

Typ publikací a zdrojůZahrnujeUmístění
Beletrie pro dospěléromány, povídky, divadelní hry, poezie, sci-fi, detektivky aj.oddělení pro dospělé (CP + pobočka Vajgar)
naučná literatura pro dospělépublikace z celé řady oborůoddělení pro dospělé (CP + pobočka Vajgar)
Beletrie pro dětipohádky, povídky, říkadla, dívčí romány, dobrodružné romány, komiksy, báje aj.oddělení pro děti (CP + pobočka Vajgar)
naučná literatura pro dětipublikace z celé řady oborůoddělení pro dospělé (CP + pobočka Vajgar)
zvukové dokumenty (CD, MC)populární hudba, rock, folk, klasická hudba, písničky pro děti aj. + audioknihy pro děti i dospěléhudební oddělení (CP)
periodikadenní tisk, časopisyoddělení pro dospělé (CP + pobočka Vajgar)
oddělení pro děti (CP + pobočka Vajgar)
Internet-čítárna (CP)
cizojazyčná literaturabeletrie, populárně naučné publikaceoddělení pro dospělé (CP)
oddělení pro děti (CP)
kartografické dokumentymapyoddělení pro dospělé (CP)
hudebninynoty, zpěvníkyoddělení pro dospělé (CP)
čtečky elektronických knihsoubor volně dostupných elektronických knihoddělení pro dospělé (CP + pobočka Vajgar)
společenské hryšachy, karty, logické hry, výukové hry aj.oddělení pro děti (CP)
licencované databázeZákony ČR, Anopress (plné texty novinových a časopiseckých článků)studovna (CP)
regionální literaturafond dokumentů vztahující se k regionustudovna (CP)
 CP = centrální pracoviště

- Jak vyhledat knihy ve fondu?

Knihy v našem fondu jsou rozdělené na beletrii a naučnou literaturu. Beletrii hledejte podle příjmení autora. Pokud u požadovaného titulu není autor uveden, hledejte podle názvu. Naučná literatura je opatřena signaturou, která se zobrazuje v katalogu. Jedná se o číslo (třídění dle oborů). Titul pak podle ní najdete v příslušném regále. Pokud knihu nemůžete nalézt, obraťte se na pracovníky knihovny, kteří Vám rádi poradí.

- Lze v knihovně nalézt informace o našem regionu?

Ano, navštivte studovnu v budově centrálního pracoviště (U Knihovny 1173/II). Zde najdete knihy regionálního charakteru. Jedná se především o odbornou literaturu, ale i beletrii regionálních autorů, zpravodaje jindřichohradeckého regionu a jindřichohradecké noviny. V regionální databázi jsou kromě uvedených publikaci i vybrané články s regionální tématikou a regionální osobnosti.

- Nakupuje knihovna také cizojazyčnou literaturu?

V knihovním fondu městské knihovny najdete odbornou literaturu převážně v anglickém a německém jazyce a krásnou literaturu v těchto jazycích - slovenština, angličtina, němčina, ruština, francouzština, španělština. Uvedené knihy často obsahují souběžně i český text.

Potřebujete zodpovědět další dotazy a informace o naší knihovně? Máte pro nás podnět či připomínku? Chcete nám cokoliv sdělit? Využijte kontaktní formulář.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty