Městská knihovna Jindřichův Hradec

Hlavní stránka > Pro skoly úterý 22. srpna 2017  

[ Nabídka ]
Městská knihovna nabízí základním školám pro rok 2006

                                                                      PRO ŠKOLY...

Pro děti mateřských a základních škol máme připravenu řadu tematických besed. Uskutečňují se na dětských odděleních naší knihovny v dopoledních hodinách. Pro vyšší ročníky je možnost připravit medailony spisovatelů a různá literární témata k doplnění učiva.

Pro 9.roč. ZŠ a 1.roč. středních škol i odborných učilišť nabízíme knihovnicko-informační lekce zaměřené na vyhledávání informací pro studijní účely pomocí různých informačních zdrojů a na možnost získání literatury meziknihovní výpůjční službou.
Knihovnicko-informační lekce nabízíme také nižším ročníkům ZŠ. Ty jsou zaměřeny na získávání orientace v knihovně a jejím knihovním fondu a jsou speciálně přizpůsobeny každému ročníku.

Termíny konání besed a knihovnicko-informačních lekcí je třeba si předem osobně či telefonicky zamluvit:
- Centrální pracoviště: 384 361 573 (Michaela Kloučková, Simona Pavlišová)
- Vajgar: 384 324 506 (Dagmar Wolfová)
Městská knihovna (U Knihovny 1173) nabízí základním školám pro rok 2016-2017 následující pořady:


Mateřské školky

 • Poprvé v knihovně (seznámení s knihovnou)


1.ročníky:

 • Poprvé v knihovně (seznámení s knihovnou)
 • Do knihovny za zvířátky
 • Hry s písmenky


2.ročníky:

 • Jak se chodí za básničkou (poezie pro děti)
 • Máme rádi pohádky
 • Předvánoční povídání (Advent, tradice)


3.ročníky:

 • Klasická pohádka
 • Ilustrace a čeští ilustrátoři
 • Jak se dělá kniha (s procvičováním abecedy)


4.ročníky:

 • Moderní pohádky
 • Bajky a nejznámější vypravěči
 • Jan Werich a Fimfárum


5.ročníky:

 • Pásmo jihočeských pověstí
 • Vánoce ve světě
 • Velikonoce

Pobočka městské knihovny (Vajgar 718) nabízí základním školám pro rok 2016-2017 následující pořady:


Mateřské školky

 • Pohádkové čtení pro děti


1.ročníky:

 • Knihovna a moje nejmilejší knížka
 • Krteček a kalhotky


2.ročníky:

 • Vánoce - staročeské zvyky
 • Hra na básníka


3.ročníky:

 • Ilustrace, Papuchalk Petr a jeho kamarádi
 • Velikonoce - jak vítáme jaro


4.ročníky:

 • Bajky
 • Moderní pohádka Žabák a cizinec


5.ročníky:

 • Velikonoce
 • Vánoce


[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]

[ Nahoru ] [ Text ] [ Nabídka ]
© 2013 Městská knihovna Jindřichův Hradec, U Knihovny 1173/II, 377 02 Jindřichův Hradec, tel.: 384 361 573 intranet | webmaster | mapa stránek | rss | wap | kontakty