Žádné oddělení není právě otevřené

Dotazy

Jak se stát čtenářem Městské knihovny Jindřichův Hradec?

Stačí nás navštívit v knihovně a mít s sebou občanský průkaz, případně jiný doklad, kterým můžete doložit svou totožnost.

Žadatel mladší 15 let vyplní čtenářskou přihlášku, která musí být předem písemně schválena jeho zákonným zástupcem.

Registrace v knihovně je zpoplatněna (ceník).

Kdy a jak lze obnovit registraci?

Registrační poplatek knihovny platí na rok od data registrace. Platnost čtenářského průkazu si prodloužíte při osobní návštěvě knihovny.

Platí čtenářský průkaz do všech oddělení?

Ano, čtenářský průkaz opravňuje svého nositele k půjčování dokumentů ve všech odděleních knihovny (včetně pobočky).

Je možné půjčovat si na průkaz někoho jiného, z rodiny...?

Ne, čtenářský průkaz je nepřenosný. Majitel průkazu nese odpovědnost za jeho případné zneužití.

Co dělat při ztrátě čtenářského průkazu?

Ztrátu je nutné nahlásit v knihovně, aby mohl být proveden záznam do databáze kvůli možnému zneužití tohoto průkazu. Nový čtenářský průkaz Vám vystavíme za poplatek.

Co je čtenářské konto?

Ve čtenářském kontě najdete přehled svých aktuálních výpůjček, rezervací, vrácených knih apod. Můžete zde také prodloužit lhůty svých výpůjček či smazat požadavek na rezervaci, pokud již na knihu nechcete čekat. Pro vstup do konta je třeba zadat číslo vaší průkazky a datum narození ve tvaru RRMMDD (rok, měsíc, den narození).

Co znamená pojem absenční a prezenční výpůjčka?

Absenční výpůjčka: dokument (kniha, časopis, CD...) lze po zaevidování do výpůjčního protokolu zapůjčit mimo knihovnu.

Prezenční výpůjčka: dokument se půjčuje jen v prostorách knihovny.

Kolik knih si lze půjčit domů?

V případě, že čtenář dodržuje stanovenou výpůjční dobu, může si půjčit libovolný počet knih.

Kolik CD si lze půjčit domů?

V případě, že čtenář dodržuje stanovenou výpůjční dobu, může si půjčit maximálně 10 zvukových nosičů.

Proč není možné některá CD půjčit domů?

Nově zakoupené dokumenty má knihovna právo absenčně půjčovat až po uplynutí 9 měsíců ode dne vydání. 
Podmínky pro půjčování zvukových záznamů v knihovnách

Poplatek z prodlení se platí za každý půjčený dokument?

Ne, poplatek z prodlení se platí za překročení výpůjční lhůty bez ohledu na počet půjčených dokumentů. Výjimkou je hudební oddělení, kde zaplatíte poplatek z prodlení za každý půjčený zvukový dokument. 

Co dělat při ztrátě vypůjčeného dokumentu?

Budeme požadovat zakoupení stejného dokumentu. Pokud se Vám nepodaří titul obstarat, požadujeme náhradu ve výši ceny dokumentu + manipulační poplatek.


Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Rozumím
Více informací