Žádné oddělení není právě otevřené
Regionální článková databáze

Regionální článková databáze

 

Městská knihovna Jindřichův Hradec dlouhodobě buduje pro zájemce o regionální historii a kulturu bibliografickou databázi článků z regionálního tisku. Databáze obsahuje přes 40 tisíc bibliografických záznamů článků zaměřených na historii Jindřichohradeckého regionu, významné regionální osobnosti, instituce a události. Články jsou vybírány z regionálního denního tisku, zpravodajů obcí, vlastivědných a historických sborníků a webových portálů (Seznam excerpovaných titulů).

Databáze je přístupná z online katalogu a vyhledávat v ní je možné podle řady kritérií, např. tématu článku, jmen osobností, názvů institucí nebo zeměpisných názvů. Plné texty článků jsou k dispozici ve fondu regionálních periodik ve studovně.