Žádné oddělení není právě otevřené

Regionální služby

logo Jihočeský kraj

Program podpory zajištění výkonu regionálních funkcí (dále jen RF) knihoven byl schválen usnesením vlády České republiky ze dne 16. 1. 2002 č. 68. V souladu s kulturní politikou vlády České republiky je základním cílem programu zajištění všeobecné dostupnosti veřejných knihovnických a informačních služeb občanům a podpora účelné dělby práce a koordinace odborných činností knihoven.

Program vychází z koncepce zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Knihovna v Jindřichově Hradci byla pověřena Jihočeskou vědeckou knihovnou v Českých Budějovicích výkonem RF pro knihovny regionu Jindřichův Hradec dne 1. 2. 2002.

Služby základním knihovnám:

  1. Poradenská a konzultační činnost, metodické návštěvy, plány, rozbory
  2. Statistika knihovnických činností
  3. Vzdělávání knihovníků, semináře a porady
  4. Tvorba výměnných knihovních fondů, jejich cirkulace a distribuce
  5. Pomoc při revizi a aktualizaci knihovních fondů
  6. Nákup a zpracování knihovních fondů pořízených z prostředků provozovatele (obce) a jejich distribuce
  7. Servis automatizovaného knihovního systému


Financování

Výkon regionálních funkcí je financován dotací Jihočeského kraje. Dotace pro rok 2024.


Zákony

           Přehled legislativních dokumentů: http://ipk.nkp.cz/legislativa/01_LegPod
           Kodex českých knihovníků: https://www.skipcr.cz/o-nas/hlavni-dokumenty/kodex-etiky-ceskych-knihovniku


Program regionálních funkcí

           Metodický pokyn k RF, standardy: https://ipk.nkp.cz/programy-podpory/regionalni-funkce-verejnych-knihoven/metodicky-pokyn-ministerstva-kultury-k-zajisteni-vykonu-regionalnich-funkci-knihoven-a-jejich-koordinaci-na-uzemi-ceske-republiky-2019.pdf


Seznam evidovaných knihoven

https://www.mkcr.cz/evidence-knihoven-adresar-knihoven-evidovanych-ministerstvem-kultury-a-souvisejici-informace-341.html

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.
Rozumím
Více informací